|vineri, mai 24, 2024
  • Follow Us!

Încă 3 terenuri vor fi expropriate pentru realizarea bretelelor la pasajul „Tudor Vladimirescu” din Râmnicu Vâlcea 

bretele3

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 noiembrie 2018, a decis achiziţionarea prin cumpărare a următoarelor imobile terenuri: imobil teren în suprafaţă de 136 mp, situat în zona Libertăţii, strada Crişan nr. 4, la valoarea de 20.426 euro (150,19 Euro/mp) şi a imobilului teren în suprafaţă de 218 mp, situat în strada Libertăţii nr. 38, la valoarea de 32.742 euro (150,19 Euro/mp), terenuri proprietatea lui Mihăilescu Bogdan şi a lui Mihăilescu Maria Mirela; imobil teren în suprafaţă de 85 mp, situat în strada Libertăţii nr. 36, proprietatea Stoian Ileana la valoarea de 12.787 euro (150,20 Euro/mp). Prin Hotărârea nr. 186/74 din 31 august 2016, Consiliul Local a aprobat declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor – construcţii şi terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiţii „Prelungire B-dul Tineretului spre nord, între strada Gib Mihăescu şi strada Libertăţii”, Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici, lista proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor. Comisia pentru verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real şi constatarea acceptării, sau după caz, neacceptării cuantumului despăgubirilor de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor expropriate, numită prin Dispoziţia Primarului nr. 2982/28.10.2016, a analizat dosarele constituite în baza Legii nr. 255/2010 si a emis Hotărâri de expropriere pentru toate cele 20 imobile terenuri si construcţii afectate de coridorul de expropriere, pentru realizarea obiectivului de investiţii, mai sus amintit. Din cele 20 imobile terenuri si construcţii, 6 au fost expropriate integral, restul de 14 imobile fiind parţial expropriate, la valoarea stabilită prin rapoartele de evaluare, valoare aprobată prin HCL nr. 186/74/2016.

În cadrul şedinţelor de expropriere, 5 dintre proprietarii ale căror imobile au fost parţial expropriate iar suprafeţele rămase neexpropriate sunt situate între strada Crişan şi prelungirea B-dul Tineretului spre nord, între strada Gib Mihăescu şi strada Libertăţii, au solicitat achiziţionarea de către autoritatea locală şi a acestor suprafeţe, opţiune consemnată şi in procesele verbale care au stat la baza emiterii hotărârilor de expropriere, astfel: Haiduc Sorin – suprafaţa rămasă după expropriere este de 300 mp, valoarea aferentă fiind de 45.061,24 Euro. În acest sens, proprietarul a depus si o cerere de chemare in judecată împotriva municipului Râmnicu Vâlcea prin care solicită achiziţionarea suprafeţei rămasă după expropriere la aceeaşi valoare pe mp cu care a fost expropriat; SC Alternative SRL – suprafaţa rămasă după expropriere este de 768 mp, valoarea aferentă fiind de 153.239,05 Euro. în acest sens, societatea Alternative SRL a solicitat prin administratorul său, Ruxanda Nicolae, cu cererea nr. 46991/12.12.2016, achiziţionarea acestei suprafeţe motivat de faptul că din Certificatul de urbanism nr. 487/9683/06.04.2017, rezultă că terenul se află în subzona spaţiilor verzi publice. întrucât terenul rămas după expropriere are dimensiunile unui lot construibil, societatea Alternative SRL revine în data de 17 mai 2018 şi solicită prin cererea nr. 17924 modificarea PUZ-ului Libertăţii pentru a i se putea elibera un Certificat de urbanism pozitiv în vederea construirii; Stănicescu Daniel şi Solomon Claudia Daniela – suprafaţa rămasă după expropriere este de 110,08 mp, valoarea aferentă fiind de 16.534,73 Euro. In acest sens, proprietarul a depus si o Cerere de chemare in judecată împotriva municipului Râmnicu Vâlcea prin care solicită atât achiziţionarea întregii suprafeţe de teren dar şi stabilirea cuantumului despăgubirilor la 200 Euro/mp pentru teren şi 55.000 Euro pentru construcţie; Mihăilescu Bogdan si Mihăilescu Maria-Mirela – suprafeţele rămase după expropriere sunt de 136 mp si 218 mp, valoarea totală aferentă fiind de 53.169,25 Euro. Solicitarea de achiziţionare integrală a terenurilor rămase după expropriere a fost consemnată in procesele verbale care au stat la baza emiterii hotărârilor de expropriere; Stoian Ileana – suprafaţa rămasă după expropriere este 85 mp, valoarea aferentă fiind de 12.787,10 Euro. In acest sens proprietarul a solicitat cu cererile nr. 6729/21.02.2017 si nr. 47275/07.12.2017 achiziţionarea suprafeţei rămasă după expropriere la aceeaşi valoare pe mp cu care a fost expropriat.

(Petre Coman)

Leave a Response