|vineri, mai 24, 2024
  • Follow Us!

APIA Vâlcea a autorizat la plată un număr de 16.255 fermieri, reprezentând un procent de 83,8% 

apia

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)  – Centrul Judeţean Vâlcea informează că, în cadrul Campaniei de plăţi în avans pentru fermierii care au depus Cereri Unice de Plată în anul 2018, începând cu data de 16.10.2018 şi până la data de 29.11.2018, au fost autorizaţi la plată un număr de 16.255 fermieri, dintr-un număr total de 19.629 fermieri eligibili, reprezentând un procent de 83,81%. Menţionăm că în conformitate cu prevederile Deciziei nr.6293 de punere în aplicare a Comisiei din 01.10.2018 de autorizare a României să aplice derogări, în ceea ce priveşte anul de cerere 2018, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul  (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale, între 16 octombrie şi 30 noiembrie se pot efectua plăţi în avans de până la 70 % în cazul plăţilor directe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013. Precizăm că începând cu data de 03.12.2018 demarează plata regulară pentru fermierii care au depus Cereri Unice de Plată în anul 2018, prioritate având fermierii care nu au fost autorizaţi pentru plata avansului. Menţionăm că plăţile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel: 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28.09.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351/04 din 01.10.2018, pentru plăţile finanţate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă); 4,6585 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29.12.2017 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 448/01 din 30.12.2017, pentru plăţile finanţate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).

Leave a Response